Мрамор

Познат и използван от най-дълбока древност, този материал може да се види често по фасадите на обществените сгради, по стълбищата и настилките на църкви, музеи или библиотеки. Какво всъщност е мраморът? Той е метаморфна скала, която се е образувала от варовик, подложен на топлина и налягане. Състои се основно от минерален калцит и обикновено в съдържанието му присъстват глинести минерали, слюди, кварц, пирит, железни оксиди, и графит. Формира се от големите налягания в земните недра, но може да се образува и от нагряването на варовиковите скали от лава.

Мраморът се открива в големи (понякога със стотици метри дебелина пластове) находища, което позволява да бъде масово добиван за производствени нужди. Може да се употребява под формата на натрошени парчета или изгладени плочи. Приложението му е изключително разнообразно – в строителството и архитектурата, за сгради, паметници, павета, скулптури и много други.

Обикновено мраморът е с бял и светъл цвят, тъй като се формира от варовик. Различните примеси на глина и железни окиси обаче могат да придават най-причудливи разцветки като розово, синьо, зелено и дори черно. Тъй като притежава ярък бял цвят, след стриването му на прах може да бъде добавен като оцветител за бои и мазилки, във варов разтвор. Не бива са се учудваме, че мраморния прах се среща дори в козметиката и в производството на хартия. Тъй като се състои от калциев карбонат, мрамор ще реагира при контакт с много киселини и всъщност се явява един от най ефективните материали за неутрализация на киселината. Това го прави помощник при различни замърсявания на почви и водни басейни.

Мраморът може да намери най-разнообразни приложения, но разбира се, най-често го виждаме като строителен материал. Карт Инвест предлага на своите клиенти висококачествен мрамор за техните нужди.