Кариера за риолит

Риолитът е естествен вулканичен материал, който по външен вид и структура се доближава до гранита. Това го прави предпочитан в облицовките и фасадите, като в региона на Родопите приложението е по-масово от втората половина на 19 век. Почти всички стари църкви в региона са строени от риолит и това е една от причините времето все още да не е оказало пагубното си влияние върху тях. Въпреки че като цяло риолитът е малко по-слабо затъпен от популярните и добре познати материали като мрамор, гранит, пясъчник или варовик, той е бил предпочитан при строителството на мостове, за подпорни стени и други. Родопите се оказват най-големият източник за добив на тази скала и разкриването на находища в региона е с давност от няколко столетия. Има запазен султански ферман, който разпорежда разкриването на голяма кариера за риолит за строителни нужди.

Постепенно Пещера и Брацигово се оформят като център за добив и обработка на риолит под формата на павета и други настилки, но и за облицовъчни нужди. Карт Инвест продължава една традиция, която е на повече от две столетия и разкрива модерна кариера за добив на риолит. Тя се намира в близост до град Брацигово. Още с началото на експлоатационната дейност през 2015,  фирмата инвестира в модерна техническа база за добив и пренос на скалната маса, като машините са произведени от водещи компании в бранша. В процеса на добив и транспортиране до базата на Карт Инвест в Брацигово се съблюдават всички правила за безопасност и опазване на околната среда. Стремежът ни е да създаваме работни условия, които максимално да щадят околния ландшафт и в същото време да липсва риск за населението в близост до кариерата. Резултатите от проверките на държавните органи доказват, че дейността на компанията се извършва според предписаните правила и нормативни актове. Това е още едно доказателство за отговорното отношение на фирмата в развиването на своя бизнес.

Кариерата за риолит дава възможност за реализирането на значителни по обем поръчки от страната и чужбина. Във все по-наситения пазар това е особено предимство, което се надяваме, че нашите клиенти ще оценят правилно. Очакваме вашите запитвания.